Tatran Střešovice » SPORTÍK: Trenéři v hodinách TV na Praze 6

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

úterý 2.4.2019

SPORTÍK: Trenéři v hodinách TV na Praze 6

SPORTÍK: Tatranští trenéři na hodinách TV na Praze 6

Velice rádi oznamujeme, že tatranští trenéři se zapojili do nového projektu Sportík na ZŠ Prahy 6. Projekt spočívá ve spolupráci zástupců celkem sedmi sportů - ragby, fotbal, judo, basketbal, házená, volejbal a právě střešovický florbal! Trenéři všech těchto sportů přišli se zajímavou nabídkou aktivního zapojení profesionálních trenérů mládeže do výuky hodin tělesné výchovy v prvních a druhých třídách základních škol. 

O PROJEKTU: Děti dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech těchto sportů bez toho, aniž by tyto hodiny byly využity jako náborové akce. Cílem projektu je především to, aby se u dětí posílila emoční vazba ke sportu, abychom společně zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase. Tatranští trenéři v tomto týdnu jako první zavítali na Základní školu Dědina

K projektu se vyjádřil i generální manažer Tatranu Jakub Menhart: "Úroveň českého sportu, především toho kolektivního, je alarmující. Bohužel až takovýto negativní stav nás donutil vytvořit něco takto pozitivního. Díky práci Antonína Baráka a Jana Macháčka z Ragby Olymp se podařilo sjednotit sedm sportů na Praze 6 a rozjet projekt Sportík neboli trenéři do hodin TV. Jsme na začátku cesty a cíl je velký. Zlepšovat úroveň sportovní všestrannosti našich dětí, motivovat do dalšího sportování a inspirovat další sporty a školy nejen v Praze, ale i v ČR. Z našich trenérů se v první fázi do projektu zapojuje šéftrenér akademie Martin Czeczinkar a vynikajcí kondiční a florbalový trenér Pavel Hudík." Šéftrenér tatranské akademie Martin Czeczinkar dodává: "Bylo skvělé se při přípravě projektu setkávat s kapacitami z jiných sportů a navzájem si předávat know-how z jiných klubů a prostředí. Do budoucna bychom chtěli spolu s Pavlem Hudíkem navázat s těmito trenéry užší spolupráci formou turnajů v různých sportech, případně se mezi sebou obohatit na mini stážích a školeních pro trenéry. Jako největší přidanou hodnotu projektu vnímám zapojení opravdu profi trenérů mládeže z vícero sportovních odvětví."

Podle čeho budeme s dětmi sportovat? Vycházíme z materiálu:,,Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1.-3. ročníků základních škol“ z programu ,,Hodina pohybu navíc“, ověřeném MŠMT.

Projekt Trenéři v hodinách TV je podporován zřizovatelem, městskou částí Prahy 6, za což mu velmi děkujeme.

 
Naši partneři