Restart dětského florbalu v Řepích

Nový rok 2022 sebou přináší čerstvý vzduch, který v Řepích naplňuje sportovní budoucnost. Již třetím rokem v nově vzniklém Sportovním centru Řepy působí odnoš historicky nejúspěšnějšího florbalového oddílu v tuzemsku Tatranu Střešovice. Tatran své jméno opírá v posledních letech především o kvalitní práci s mládeží, která vnímá jako klíčové rozvíjení osobností jejích členů, sportovců a až poté florbalistů.

Opravdovou pomoc řepské komunitě jsme začali aplikovat až letos v září, skrze celou letošní sezónu, neboť v předchozích letech jsme bojovali především s pandemickým nepřítelem. Především díky loajální a vytrvalé práci našich trenérů se nám podařilo nepříznivé období překonat a díky tomu dnes můžeme pomáhat řepské komunitě.

Hlavní myšlenkou florbalové “Akademie Řepy” je rozvoj osobnosti jednoho každého malého sportovce. Ať už je to holčička či chlapeček. V trénincích se věnujeme především všestrannému rozvoji (házíme, chytáme, běháme, skáčeme, učíme se sportovním hrám a chodíme plavat). S příbývajícími roky se věnujeme více specializaci florbalu.

,,Radost v dětech budujeme společně s rodiči a celou komunitou Prahy 17"

S dětmi si hrajeme a trénujeme každé pondělí a středu ve Sportovním centru v ulici Na Chobotě, aktuálně ve dvou věkových kategoriích. S přibývajícími zkušenostmi mají děti možnost účastnit se celo klubových soustředění v rámci tatranské komunity, jenž čítá přes tisícdvěstě sportovců. ,,Naší snahou je umožnit dětem z Řep aktivitu, která bude dávat smysl nejen po sportovní stránce, ale především po té lidské. Komplexní pohybový program s rozvojem sociálních dovedností.” Členové a přátelé klubu mají díky dlouhodobé práci organizace dostupnou péči v oblasti osvojování a zdokonalování dovedností, rozvoje pohybového aparátu, psycho-sociální péče a v neposlední řadě lékařskou péči (fyzioteraputické, ortopedické či chirurgické služby).

V průběhu září a října jsme společně se Sportovním centrem v Řepích umožňovali dětem z mateřských škol v Řepích (MŠ Laudova - speciální, MŠ Pastelka, MŠ Socháňova) pohybový a sociální rozvoj pod vedením trenérů z basketbalu, fotbalu, všeobecných pohybových her a především florbalu. V průběhu dvou měsíců jsme chlapečkům a holčičkám ukázali, že pohyb je opravdu pro každého. ,,Zadostiučiněním nám jsou úsměvy místních dětí a rodin, k jejichž rozvoji máme tu možnost přispět.” Úsměv a radost jsme rozdávali i na tradičním řepském Sousedském festivalu, který v září rozdával radost nejen dětem.

Rádi bychom navázali na úspěšnou aktivitu a i nadále rozvíjeli pomoc zdejší komunitě. Skrze spolupráci s mateřskými školami, městskou částí a školami základními vnímáme jako svou práci poskytování informací a vedení dětí a rodičů.