Vize Tatran

NAŠE POSLÁNÍ

Jsme společensky zodpovědný subjekt, který působí v rámci Prahy 6 a Prahy 17 a uspokojuje poptávku veřejnosti po smysluplném a zdravém trávení volného času. Svojí činností předcházíme vzniku sociálně-patologických jevů a rizikového chování mladé generace. Podporujeme celou řadu sportovních odvětví a věkové kategorie od novorozenců až po seniory. Máme sportovní tým vozíčkářů a usilujeme o nejvyšší mety v prestižních domácích i mezinárodních soutěžích.

NAŠE VIZE

Chceme být tváří sportovních volnočasových aktivit a výchovy mládeže na Praze 6 a Praze 17. Chceme být jedním ze symbolů života na Praze 6 a Praze 17 a to zejména s využitím svého potenciálu a za pomoci místních veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů. Chceme být finančně stabilním subjektem, který vytváří a nabízí prostředí, kde může sportovat každý obyvatel Prahy 6 a Prahy 17. Chceme být „zdravým tělem“ - „zdravého ducha“ Prahy 6 a Prahy 17. Chceme systematicky budovat jedinečnou volnočasovou značku symbolizující šťastného, zdravého, čestného a úspěšného obyvatele Prahy 6 a Prahy 17.

SPOLEČENSTVÍ TATRAN

Chceme být společenství Tatran. Rádi bychom, aby naši hráči měli s Tatranem spojené zážitky na celý život. Aby pro ně byl Tatran celoživotní láska a vždy pro ně měl v jejich životě důležité místo. Abychom měli v klubu zaryté tatraňáky, kteří působí v klubu na nejrůznějších pozicích a vždy budou ochotni Tatranu pomoci.

NAŠE HODNOTY

Navazujeme na tradice a ideály SOKOLA, ze kterého jsme vzešli. Respektujeme své kořeny a jsme hrdí na svou výjimečnou, více než stoletou, historii. Naše fungování je jedinečné svými zásadami spravedlnosti, čestnosti, úcty, pokory, respektu a hrdosti. Naši členové, kterých je dnes více než 1500, jsou tím nejdůležitějším bohatstvím, kterým disponujeme. Věnujeme se mládeži, organizování atraktivních sportovních a kulturně-společenských akcí a podílíme se na výchově mladé generace. Jsme výzvou, která dává každému jednotlivci možnost rozvíjet své schopnosti a dosahovat tak sportovních i mimosportovních cílů, které jsou a budou výrazem živoucí přítomnosti a budoucnosti Prahy 6.

SDÍLENÍ NAŠICH HODNOT

Jsme ochotni naše know-how sdílet s ostatními kluby v ČR i zahraničí, tak abychom neustále přispívali k rozvoji florbalu a sportu jako takového. Uvědomujeme si, že je potřeba dostávat do hry další země, tak aby byl florbal světový sport.