Tatran Střešovice » Komunita » SPOLEČNĚ RYCHLEJI

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

SPOLEČNĚ RYCHLEJI: S partnerskými oddíly to zvládneme! 

Vzájemnou spolupráci mezi oddíly obecně vnímáme jako důležitý bod pro rozvoj českého florbalu. Z toho důvodu jsme spustili před soutěžní sezonou 2018/19 nový projekt SPOLEČNĚ RYCHLEJI, jehož účastníky, pilíře a hlavní cíle naleznete níže!

PARTNERSKÉ ODDÍLY

FBC Plzeň

FbC Hradec Králové

Snipers Bratislava

FK Slovan Jindřichův Hradec

Florbal Sokolov

TJ Sokol Dobříš

Tatran Střešovice

PILÍŘE PROJEKTU

Toto jsou hlavní pilíře spolupráce partnerských oddílů pod heslem SPOLEČNĚ RYCHLEJI, které chceme společně naplňovat:

1. Chceme budovat a zlepšovat funkční, organizační a trenérské strultury pro plynulý rozvoj hráčů na všech úrovních. 

2. Chceme vzájemně sdílet sjednocené know-how v oblasti sportovní i marketingové a trenérsky kooperovat mezi sebou.

3. Skautovat a posouvat hráče za kvalitnějšími tréninkovými podmínkami (transfery hráčů) směrem k reprezentačním týmům

SPOLEČNĚ RYCHLEJI!

Projekt SPOLEČNĚ RYCHLEJI představuje jeho tvůrce a zároveň zodpovědná osoba za koordinaci spolupráce s partnerskými oddíly Martin Czeczinkar"Přepoklady pro naplňování pilířů a dlouhodobou spolupráci vidím především v komunikaci a spolupráci mezi našimi trenérskými strukturami. Za každý oddíl se mnou jedná zodpovědná osoba, která spolupráci zaštiťuje. Během sezony máme na programu návětěvy jak u nás, tak i v partnerských oddílech za účelem vést tréninky, školit trenéry/pracovníky klubu, debatovat s hráči, rodiči. Kluby navštíví trenér a hráč elitního týmu mužů/žen, případně více trenérů. Již nyní máme naplánované stáže v našem klubu minimálně se třemi trenéry. Trenéři z PO se mají možnost zapojit do vedení tréninků, zápasů, soustředění, kempů. Jsou pro ně připraveny trenérské stáže. Partnerskými turnaji chceme naše hráče a trenéry více propojit a podpořit naše Elitní týmy mužů/žen při utkáních superligy."

JE DOBRÉ PRODAT SVOJI PRÁCI

Marketing je ve florbalových luzích a hájích v posledních letech velice diskutované téma. V Tatranu Střešovice ho má již třetí sezonu pod palcem Honza Volák: "V rámci projektu Společně rychleji chceme samozřejmě partnerským oddílům předávat i naše know-how v oblasti marketingu. Naším dlouhodobým cílem je pravidelně a co nejkvalitněji prezentovat práci, kterou v jednotlivých oddílech děláme, přičemž důraz je kladen primárně na práci s hráči v tatranské akademii. Věříme, že například kampaní Tatran Player můžeme naše partnerské oddíly inspirovat a tyto oddíly nám naopak mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu na prezentaci našeho klubu."

Součástí projektu budou samozřejmě i výjezdní utkání. "V letošní sezoně opět plánujeme výjezdní utkání. Předběžně je naplánován výjezd do dvou nám již dobře známých destinací - Plzně a Hradce Králové, a nově do našeho výjezdního portfolia přidáváme i Bratislavu, kde bychom ve spolupráci se slovenskými Snipers rádi odehráli superligové utkání. Pro partnerské oddíly je to samozřejmě příležitost, jak zaujmout celou členskou základnu a širší veřejnost a prokázat tak sílu florbalového klubu v politických sférách, jejichž náklonnost vnímám jako klíčovou při strategickém klubovém rozhodování. Pro Tatran je to samozřejmě příležitost, jak šířit identitu a image naší značky i mimo hranice hlavního města," hodnotí Honza Volák. 

KLUBY SE MOHOU NAVZÁJEM INSPIROVAT

Kluby se mohou inspirovat mezinárodní spoluprací se švédským velkoklubem Pixbo Wallenstam, kam Tatran vyslal v průběhu minulé sezony své hráče i trenéry. Cílem Tatranu je produkovat špičkové hráče pro reprezentaci a celý Český florbal. Český národní tým je špičkou ledovce ve výchově našich hráčů a zároveň může posloužit jako zpětná vazba na práci, kterou v oddílech děláme. Pokud máme hráče, kteří mají na to se prosadit v zahraničí a nejvyšší česká úroveň je spíše brzdí v rozvoji, chceme jim pomoci se posunout dále a sbírat zkušenosti v zahraničí. I proto chceme tuto sportovní myšlenku šířit dál skrze PO až k nejmenším klubům a přitahovat jejich pozornost. Takto vnímaná spolupráce je v zahraničí naprostou samozřejmostí. 

My potřebujeme menší kluby a menší kluby zase nás! Těšíme se, že spolu s partnerskými oddíly budeme schopni hráčům poskytnout takové podmínky, které je budou posouvat a motivovat bez ohledu na úroveň, na které jsou. 

CENTRALIZACE TALENTU 

Cílem je centralizovat talentované hráče do Tatranu Střešovice nebo do partnerských oddílů. V menších klubech vyrůstá mnohem přirozeněji více individualit a proto je důležité, aby jejich přechod byl uskutečněn ve vhodném věku a hráč byl na to připraven po všech stránkách především mentálně - a to i s podporou rodičů.

"Silnou stránkou, kterou sám vnímám z naší strany k PO i Českému florbalu je naše snaha ukázat trenérům i hráčům nové tréninkové metody a posunout kvalitu trenérů v oddíle díky pravidelnosti a nastavení si priorit každého oddílu na míru. Sám působím jako lektor Českého florbalu a jsem součástí celé řady projektů a v tomto vidím veliký potenciál a prostor pro zlepšení," doplňuje závěrem šéftrenér tatranské akademie Martin Czezcinkar.  

Naši partneři