Společně rychleji

SPOLEČNĚ RYCHLEJI: S partnerskými oddíly to zvládneme!

Vzájemnou spolupráci mezi oddíly obecně vnímáme jako důležitý bod pro rozvoj českého florbalu. Z toho důvodu jsme spustili před soutěžní sezonou 2018/19 nový projekt SPOLEČNĚ RYCHLEJI, jehož účastníky, pilíře a hlavní cíle naleznete níže!

PARTNERSKÉ ODDÍLY

FBC Plzeň

Snipers Bratislava

FBC Písek

Florbal Sokolov

TJ Sokol Dobříš

PILÍŘE PROJEKTU

Toto jsou hlavní pilíře spolupráce partnerských oddílů pod heslem SPOLEČNĚ RYCHLEJI, které chceme společně naplňovat:

  1. Chceme budovat a zlepšovat funkční, organizační a trenérské strultury pro plynulý rozvoj hráčů na všech úrovních.
  2. Chceme vzájemně sdílet sjednocené know-how v oblasti sportovní i marketingové a trenérsky kooperovat mezi sebou.
  3. Skautovat a posouvat hráče za kvalitnějšími tréninkovými podmínkami (transfery hráčů) směrem k reprezentačním týmům

SPOLEČNĚ RYCHLEJI!

Projekt SPOLEČNĚ RYCHLEJI představuje jeho koordinátor Pavel Hudík: "Předpoklady pro naplňování pilířů a dlouhodobou spolupráci vidím především v komunikaci a spolupráci mezi našimi trenérskými strukturami. Za každý oddíl se mnou jedná zodpovědná osoba, která spolupráci zaštiťuje. Během sezony máme na programu návětěvy jak u nás, tak i v partnerských oddílech za účelem vést tréninky, školit trenéry/pracovníky klubu, debatovat s hráči, rodiči. Kluby navštíví trenér a hráč elitního týmu mužů/žen, případně více trenérů. Již nyní máme naplánované stáže v našem klubu minimálně se třemi trenéry. Trenéři z PO se mají možnost zapojit do vedení tréninků, zápasů, soustředění, kempů. Jsou pro ně připraveny trenérské stáže. Partnerskými turnaji chceme naše hráče a trenéry více propojit a podpořit naše Elitní týmy mužů/žen při utkáních superligy."

KLUBY SE MOHOU NAVZÁJEM INSPIROVAT

Cílem Tatranu je produkovat špičkové hráče pro reprezentaci a celý Český florbal. Český národní tým je špičkou ledovce ve výchově našich hráčů a zároveň může posloužit jako zpětná vazba na práci, kterou v oddílech děláme. Pokud máme hráče, kteří mají na to se prosadit v zahraničí a nejvyšší česká úroveň je spíše brzdí v rozvoji, chceme jim pomoci se posunout dále a sbírat zkušenosti v zahraničí. I proto chceme tuto sportovní myšlenku šířit dál skrze PO až k nejmenším klubům a přitahovat jejich pozornost. Takto vnímaná spolupráce je v zahraničí naprostou samozřejmostí.

My potřebujeme menší kluby a menší kluby zase nás! Těšíme se, že spolu s partnerskými oddíly budeme schopni hráčům poskytnout takové podmínky, které je budou posouvat a motivovat bez ohledu na úroveň, na které jsou.

CENTRALIZACE TALENTU

Cílem je centralizovat talentované hráče do Tatranu Střešovice nebo do partnerských oddílů. V menších klubech vyrůstá mnohem přirozeněji více individualit a proto je důležité, aby jejich přechod byl uskutečněn ve vhodném věku a hráč byl na to připraven po všech stránkách především mentálně - a to i s podporou rodičů.