Zdravý Tatran

Je projekt, který má všem Tatraňákům a Tatraňačkám pomoci k tomu, aby při svém sportování byli zdraví a úspěšní. Využívejte Tatranské doktory, výživového poradce či další tak, aby Váš výkon nebyl ničím brzděn.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Veškeré informace ke zdravotním prohlídkám naleznete ZDE!

TATRANŠTÍ LÉKAŘI

V případě úrazu mají za povinnost všichni hráči a hráčky Tatranu kontaktovat generálního manažera klubu Jakuba Menharta (+420 720 424 403), který ihned zařídí vše potřebné pro ošetření a následnou péči. Hráči a hráčky do 18ti let budou na základě spolupráce s Doc. MUDr. Vojtěchem Havlasem, PhD., vysláni do FN Motol.

POSTUP PŘI ZRANĚNÍ/PROBLÉMU

1. Kontaktovat Jakuba Menharta (tel.+420 720 424 403)

2. Obdržíte info, kam a kdy jet (i v případě akutního zranění) a na jaké pracoviště

3. Po vyšetření oznámíte výsledky vyšetření do klubu opět Jakubu Menhartovi.

PENCO - VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

V oblasti výživových doplňků je naším partnerem firma PENCO (www.penco.cz). Objednávky se zvýhodněnou cenou a poradenství v této oblastí zprostředkovává Pavel Hudík. Veškeré objednávky a dotazy proto prosíme směřujte na email pavel.hudik@tatran.cz


PŘÍSPĚVKY NA SPORT A REKREACI

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované zdravotními pojišťovnami ČR MPSV

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované Českou olympijskou nadací

Příspěvek na pravidelnou sportovní činnost poskytovanou MČ Praha 6

Fakturace příspěvku pro potřeby zdravotních pojišťoven musí vždy proběhnout nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci po platbě. Na pozdější žádosti nelze s ohledem na termín kontrolního hlášení DPH a přiznání k DPH brát zřetel.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během tréninku nebo klubové akce pořádané TJ Tatran Střešovice:

1) na stránce pod odkazem si stáhněte oznámení úrazu a vyplňte dle instrukcí ZDE

2) doneste potvrzení na TJ Tatran Střešovice, kde následně doplňujeme číslo smlouvy za TJ, razítko a podpis

3) celkově vyplněnou žádost zašlete nebo osobně zanesete na jednu z poboček pojišťovny Kooperativa

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během oficiálního ligového utkání pořádaného Českým Florbalem naleznete pod tímto odkazem