Zdravý Tatran

Je projekt, který má všem Tatraňákům a Tatraňačkám pomoci k tomu, aby při svém sportování byli zdraví a úspěšní. Využívejte Tatranské doktory, výživového poradce či další tak, aby Váš výkon nebyl ničím brzděn.

REHABILITAČNÍ CENTRUM MEDALIX

  • Komplexní moderní fyzioterapie zaměřená na manuální a pohybovou léčbu
  • Pro Tatranské členy sleva 10%

Spolupráce s pojišťovnami

  • VZP - 4x vstup/rok proplacen
  • Škoda a RBP - dle doporuční lékaře
  • Další pojišťovny čekají na schválení

Kontakt:

  • MGR. Václav Bechyňák
  • +420 601 564 717
  • MEDALIX.CZ
  • Hlavní 930, Chýně

INDIVIDUÁLNÍ KONDIČNÍ A POHYBOVÝ ROZVOJ

Individuální kondiční a silové tréninky

  • Propracovaný tréninkový plán dle Vašich cílů
  • Profesionální dohled nad vaším tréninkem
  • Individuální a profesionální přístup
  • Rady v oblasti stravy a zdravého životního stylu
  • Prevence zranění
  • Zlepšení síly a kondice
  • Konzultace 24/7
  • Cena za 10 tréninků = 4 000Kč

Úvodní trénink a osobní konzultace, kde si probereme vše potřebné, sestavíme plán a cíl tréninků je zdarma

Ondřej Sádlo | ondrej.sadlo26@gmail.com | +420 725 995 621

Dalibor Švéda | dalis.sveda@seznam.cz | +420 734 646 938


Individuální kompenzační a fyzioterapeutická cvičení

  • Řešení zdravotních a pohybových problémů
  • Prevence zranění a náprava pohybového aparátu
  • Funkční, analytické metody
  • Kinesiotaping, prvky viscerální manipulce, masáže
  • Cena za sezení 400kč

Mikoláš Anzari | miko.anzari@gmail.com | +420 604 431 787

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Veškeré informace ke zdravotním prohlídkám naleznete ZDE!

TATRANŠTÍ LÉKAŘI

V případě úrazu mají za povinnost všichni hráči a hráčky Tatranu kontaktovat generálního manažera klubu Jakuba Menharta (+420 720 424 403), který ihned zařídí vše potřebné pro ošetření a následnou péči. Hráči a hráčky do 18ti let budou na základě spolupráce s Doc. MUDr. Vojtěchem Havlasem, PhD., vysláni do FN Motol.

POSTUP PŘI ZRANĚNÍ/PROBLÉMU

1. Kontaktovat Jakuba Menharta (tel.+420 720 424 403)

2. Obdržíte info, kam a kdy jet (i v případě akutního zranění) a na jaké pracoviště

3. Po vyšetření oznámíte výsledky vyšetření do klubu opět Jakubu Menhartovi.

PENCO - VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

V oblasti výživových doplňků je naším partnerem firma PENCO (www.penco.cz). Objednávky se zvýhodněnou cenou a poradenství v této oblastí zprostředkovává Pavel Hudík. Veškeré objednávky a dotazy proto prosíme směřujte na email pavel.hudik@tatran.cz

PŘÍSPĚVKY NA SPORT A REKREACI

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované zdravotními pojišťovnami ČR MPSV

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované Českou olympijskou nadací

Příspěvek na pravidelnou sportovní činnost poskytovanou MČ Praha 6

Fakturace příspěvku pro potřeby zdravotních pojišťoven musí vždy proběhnout nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci po platbě. Na pozdější žádosti nelze s ohledem na termín kontrolního hlášení DPH a přiznání k DPH brát zřetel.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během tréninku nebo klubové akce pořádané TJ Tatran Střešovice:

1) na stránce pod odkazem si stáhněte oznámení úrazu a vyplňte dle instrukcí ZDE

2) doneste potvrzení na TJ Tatran Střešovice, kde následně doplňujeme číslo smlouvy za TJ, razítko a podpis

3) celkově vyplněnou žádost zašlete nebo osobně zanesete na jednu z poboček pojišťovny Kooperativa

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během oficiálního ligového utkání pořádaného Českým Florbalem naleznete pod tímto odkazem