Tatran Střešovice » Klub » Zdravý Tatran

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

ZDRAVÝ TATRAN

Je projekt, který má všem Tatraňákům a Tatraňačkám pomoci k tomu, aby při svém sportování byli zdraví a úspěšní. Využívejte Tatranské doktory, výživového poradce či další tak, aby Váš výkon nebyl ničím brzděn. 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Veškeré informace ke zdravotním prohlídkám naleznete ZDE!

TATRANŠTÍ LÉKAŘI

V případě úrazu mají za povinnost všichni hráči a hráčky Tatranu kontaktovat sportovního ředitele klubu Jiřího Jakoubka (+420 732 271 288), který ihned zařídí vše potřebné pro ošetření a následnou péči. Hráči a hráčky do 18ti let budou na základě spolupráce s Doc. MUDr. Vojtěchem Havlasem, PhD., vysláni do FN Motol. Hráči a hráčky nad 18 let budou ve FN Motol zasílání za MUDr. Milanem Valchou.

POSTUP PŘI ZRANĚNÍ/PROBLÉMU

1. Kontaktovat Jiřího Jakoubka (tel.)

2. Obdržíte info, kam a kdy jet (i v případě akutního zranění) a na jaké pracoviště

3. Po vyšetření oznámíte výsledky vyšetření do klubu opět Jiřímu Jakoubkovi.

VÝŽIVOVÝ PORADCE

Klubový výživový poradce Jakub Milý je připraven na konzultace ohledně jídelníčku i na připravování ind. jídelníčků na míru za zvýhodněné ceny.

Kontaktní informace: Jakub Milý, +420 792 332 675, info@jdidosebe.cz

Odkaz na výživovou přednášku: Výživová přednáška

PENCO - VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

V oblasti výživových doplňků je naším partnerem firma PENCO (www.penco.cz). Objednávky se zvýhodněnou cenou a poradenství v této oblastí zprostředkovává Pavel Hudík. Veškeré objednávky a dotazy proto prosíme směřujte na email pavel.hudik@tatran.cz

TEIT FITLAB

Program prevence zranění a kontroly kineziologického rozvoje mladých sportovců, který vzniká pod dohledem uznávaných kapacit, Doc. MUDr. Vojtěcha Havlase PhD., MUDr. Hany Šolcové Cert. MDT. a Jany Uchytilové, Cert.MDT.

TEIT Fitlab je sportovně-zdravotní centrum, s kterým spolupracujeme od počátku roku 2017. Za tu dobu se v závěsném systému REDCORD Neurac Medical® nechalo vyšetřit více než 120 tatraňáků včetně hráčů našeho A týmu. Výsledek?

Podle výstupů z diagnostik, které zaštítil i Doc. MUDr. Vojtěch Havlas PhD. je rozhodně na čem pracovat. Jen 13 % hráčů totiž netrpí výraznějšími obtížemi pohybového aparátu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci s TEIT Fitlab pokračovat a jednou týdně cvičit speciální kompenzační cvičení přímo u nás ve Střešovicích.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ:

1. Rodiče hráče budou 1x ročně kontaktováni recepcí TEIT FITLAB a domluví se na termínu vyšetření.
2. Budou si moci vybrat ze dvou typů vyšetření, a to základní kineziologické vyšetření nebo pokročilé na systému REDCORD.
3. Vyšetření budou probíhat v TEIT FITLAB na adrese: Vyskočilova 1326/5, Praha 4.
4. Rodiče i klub obdrží závěry z vyšetření a návrh následné péče, pokud bude potřeba.

Odkaz na vyšetření RECORD v podání Ondřeje Vítovce: Vyšetření hráče florbalu

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Jak postupovat v případě povinné zdravotní prohlídky naleznete na tomto odkazu: Zdravotní prohlídky

V případě nedodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňte formulář o převzetí odpovědnosti a odevzdejte ho na sekretariátu florbalového oddílu.

PŘÍSPĚVKY NA SPORT A REKREACI

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované zdravotními pojišťovnami ČR MPSV

Příspěvky na sport a rekreaci poskytované Českou olympijskou nadací

Příspěvek na pravidelnou sportovní činnost poskytovanou MČ Praha 6

Fakturace příspěvku pro potřeby zdravotních pojišťoven musí vždy proběhnout nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci po platbě. Na pozdější žádosti nelze s ohledem na termín kontrolního hlášení DPH a přiznání k DPH brát zřetel.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během tréninku nebo klubové akce pořádané TJ Tatran Střešovice: 

1) na stránce pod odkazem si stáhněte oznámení úrazu a vyplňte dle instrukcí -> https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
2) doneste potvrzení na TJ Tatran Střešovice, kde následně doplňujeme číslo smlouvy za TJ, razítko a podpis
3) celkově vyplněnou žádost zašlete nebo osobně zanesete na jednu z poboček pojišťovny Kooperativa

Jak postupovat v případě ZRANĚNÍ HRÁČE během oficiálního ligového utkání pořádaného Českým Florbalem naleznete pod tímto odkazem

Naši partneři