TATRAN SPOLU – Děkujeme!

Tatran spolu je iniciativa několika rodičů, která si dala za cíl finančně pomoci Střešovicím v nelehké době pandemie. Ukázala také sílu tatranské komunity a nám nezbývá než děkovat za to, jaké rodiče, hráče, fanoušky, trenéry i členy vedení máme ve svých řadách.

Finanční situace Tatranu, která je za normálních okolností zcela stabilní, se začala zhoršovat v souvislosti s nákazou COVID-19. Vzhledem k uzavření sportovišť vypadly příjmy za pronájmy hal a ostatních zařízeních pod správou střešovické tělovýchovné jednoty. Jelikož nikdo nevěděl, jak dlouho bude situace trvat, nedalo se počítat ani s penězi za jarní a letní turnaje, příměstské tábory, soustředění a ostatní akce. 

Reakce některých rodičů ve formě otevřeného dopisu byla opravdu blesková a vznikla iniciativa Tatran spolu, která má za cíl pomoci Tatranu, aby mohl co nejdříve normálně fungovat a otevřít své brány pro všechny nedočkavé sportovce.

Kromě rodičů, hráčů, partnerů a fanoušků se do sbírky zapojili i členové VV, kteří přispěli nemalými částkami. Zaměstnanci Tatranu, kterým i přes konec sezóny práce neubyla, reagovali okamžitým snížením platu, čímž dokázali eliminovat další ztráty.

Tímto článkem chceme jménem VV především poděkovat všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají překlenout toto těžké období. V současné chvíli je na transparentním účtu přes neuvěřitelných 100 tisíc korun, které budou využity na pokrytí výpadku příjmu za dobu, kdy byl Tatran uzavřen. Chápeme, že celá situace nepostihla jen sportovní kluby, ale společnost jako celek, i proto si pomoci vážíme ještě mnohem víc a za celý Tatran slibujeme, že uděláme vše proto, abychom se jako oddíl stále zlepšovaly po všech stránkách.

 

Děkujeme, že Vás máme!