Tatran Střešovice » Tatran zahajuje spolupráci s novými zahraničními kluby.

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

čtvrtek 5.12.2019

Tatran zahajuje spolupráci s novými zahraničními kluby.

Nový projekt, který posune florbal zase o trochu dál. Tatran Střešovice rozjíždí mezinárodní spolupráci se zahraničními kluby. Garantem projektu je David Vácha.

Na Tatranu se rýsuje nová spolupráce se zahraničními kluby. Jmenovitě se jedná o ruské kluby z Moskvy a Omska, německé kluby z Bonnu a Schriesheimu či slovenský klub z hlavního města Bratislavy. V budoucnu by se měl přidat ještě další klub ze Španělska.

Pro partnerské oddíly se bude jednat o projekt, který slibuje rozvoj florbalu ve florbalově méně kvalitních zemích. Tatran nabídl předávání vlastního know-how formou workshopů a možnost snazšího přestupu tatranských hráčů do partnerských klubů. Kluby také budou mít možnost účastnit se akcí, které střešovický oddíl pořádá.

Tatran tím získává možnost pracovních či herních angažmá svých hráčů a trenérů při příležitosti studia či práce v zahraničí. Hráči a trenéři z partnerských oddílů dostanou také nabídku k účasti na oblíbené akci Open Camps. V době soustředění v Neveklově bude týmům nabídnuta střešovická Stodola, která je jinak v tomto čase spíše nevyužita.

Jak již bylo uvedeno výše, garantem projektu je David Vácha, jehož náplní práce bude komunikace se zahraničními oddíly, organizace letních kempů, zprostředkování přestupů a organizace společných trenérských workshopů. Celkově bude mít na starosti koordinaci spolupráce se zahraničními kluby.

Tatranským hráčů se tak otevřou zcela nové obzory v oblasti studia či práce v zahraničí. V případě přesunu za hranice poblíž partnerských oddílů jim bude zprostředkován přestup s možností zajištění výhodného ubytování a finančního ohodnocení ze strany partnerského klubu.

„Jsem velmi rád, že v Tatranu rozjíždíme takovýto projekt a že díky nabídce GM Jakuba Menharta mohu být jeho součástí. Myslím si, že pro světový florbal je velmi důležité, aby se neustále rozšiřovala jeho hráčská základna a s tím neodmyslitelně souvisí potřeba zkvalitňování tréninkového procesu v jednotlivých klubech. Právě v tomto ohledu vnímám důležitost nově nastavené spolupráce. Trenérům a činovníkům jednotlivých zahraničních klubů poskytujeme formou trenérských workshopů a Open Campů tatranské know-how. Tatraňákům naopak otevíráme herní či pracovní možnosti v zahraničí a efektivnější zprostředkování přechodu mezi jednotlivými kluby,“tak se k projektu vyjadřuje jeho garant David Vácha, který bude mimo jiné v případě zájmu hráčům nápomocen se zprostředkováním jejich zahraničního angažmá.

 
Naši partneři