Tatran Střešovice » Vzdělávání a rozvoj trenérů

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

neděle 18.10.2020

Vzdělávání a rozvoj trenérů

Základem každého úspěšného sportovního oddílu jsou dobří a kvalifikovaní trenéři, kteří mají chuť na sobě pracovat a zlepšovat se. Už dávno neplatí, že trenérem může být každý, kdo vlastní píšťalku a chápe pravidla. Z koučování se stala poměrně složitá disciplína, která zahrnuje záležitosti i mimo hřiště.

Každého hráče, který si pro své působení vybere náš oddíl si v Tatranu vážíme a chceme, aby měl co nejlepší podmínky. Za každým dobrý hráčem však stojí i dobrý trenér. Na jejich vzdělávání již nějakou dobu systematicky pracujeme. Hovoří o tom i počet licenci, kterými se mohou pochlubit. V současné chvíli máme dokonce nejvíce držitelů licence B, která znamená dlouhodobé studium a aktivní účast na sportovních seminářích v propojení s ČOV a seminářích vedených Českým florbalem. To celé v rozsahu cca 150 hodin. Studium je následně zakončeno rozsáhlou ročníkovou prací a zkouškou. Jedná se o druhé nejvyšší vzdělání, kterého u nás lze dosáhnout.

V Tatranu chceme pouze ty, kteří na sobě sami pracují a chytají se příležitostí. K naší velké radosti můžeme konstatovat, že se nám za podařilo sestavit tým lidí, které jejich práce zajímá, baví a rádi čerpají z nabízených benefitů. Tatranští koučové využívají nejrůznějších aktivit, které je v jejich činnosti dále zdokonalují a nabízejí jim komplexnější pohled na jejich práci. Jelikož mají na starosti především mládež, kterou formují a rozvíjejí nejen po stránce sportovní, ale i po té lidské, chceme, aby byli co možná nejkvalifikovanější a sledovali současné trendy. Využít mohou především našich interních školení, kde jim jsou prezentována různorodá témata. Může se jednat o ukázkový trénink pro danou kategorii, rozcvičení a rozvoj jednotlivých schopností (obratnost, rychlost, síla atd.), rozvoj dovedností, kompenzace, komunikace v rámci tréninku nebo zápasu a mnoho dalšího. Využít mohou také služeb týmové psycholožky Nikoly Pavlíčkové mezi které patří například individuální a týmové konzultace nebo přednášky na téma motivace, sebevědomí, zvládání emocí, kontrola stresu a úzkosti, leadershiping, týmová soudržnost, komunikace a koncentrace a nespočet dalšího. Celý článek o Nikole naleznete zde.

Na rozvoj trenérů v Tatranu dohlíží zkušený Milan Fridrich. Jednou z jeho úloh v rámci Výkonného výboru je supervize nad rozvojem a vzděláváním šéftrenérů, trenérů i lidí z managementu. On sám pak svou roli vidí takto: „Michal Prokeš odvedl skvělou práci a nastavil správný základ rozvoje lidí v Tatranu. Z mojí pozice bych chtěl udržet směr, který vytvoří nejlepší prostředí, pro trenéry a další členy klubu, pro něž je rozvoj potenciálu sebe i druhých hlavní smysl života a zároveň mají v sobě jasně ukotvené Tatranské hodnoty. Jen tak můžeme být správným prostředníkem, který jim pomůže vychovávat zdravé osobnosti pro úspěšný život.“

Spolu s Milanem Fridrichem spolupracují Pavel Hudík a Jakub Menhart, kteří samotný rozvoj zajišťují.

Komentář Pavla Hudíka: „Interní školení, která pořádáme nám dokazují, že jsme v Tatranu vytvořili skupinu trenérů, kteří se chtějí vnitřně obohacovat a zlepšovat v různých oblastech sportu jako je třeba rozvoj osobnosti, samostatnost, komunikace a mnoho dalšího. Uvědomujeme si, že vzdělávání se je nikdy nekončící proces. Troufám si však tvrdit, že to je právě to, co nás na tom všechny baví a co chceme přenášet na naše svěřence a svěřenkyně.“

Komentář Jakuba Menharta: Vzdělávání a rozvoj trenérů vidíme jako klíčové téma, které rezonuje napříč celým klubem. Díky angažmá a myšlenkám Michala Prokeše jsme začali vnímat ještě více potřebu praxe a společně stráveného času pro úspěšné budování jednotné klubové metodiky a návazností mezi jednotlivými kategoriemi. Jsem velmi rád, že se nám daří, díky kvalitní práci Pavla Hudíka a také pomoci od zkušeného člověka v oblasti sportu Libora Škody, budovat interní systém vzdělávání, který vše propojuje a posouvá trenéry o několik levelů kupředu. Dalším krokem je přibližovat náš systém vzdělávání rodičům. Proto jsme se rozhodli nabídnout možnost účastnit se právě i jim. Doufáme, že o tento projekt bude zájem a, že ještě více propojíme trojúhelník hráč – rodič – trenér, který je základem pro úspěšnou spolupráci.“

 
Naši partneři