Tatranské pilíře

SJEDNOCENÁ KONCEPCE VEDENÍ TATRANSKÉ AKADEMIE A ELITNÍCH TÝMŮ


"Hráč, který projde Tatranem Střešovice je jiný než všichni ostatní. Na první pohled ho poznáte a budete ho dávat za vzor. Tatraňák je symbolem zdravého a úspěného jedince a to v osobní, společenské i sportovní rovině." 

Základem jsou 4 STAVEBNÍ PILÍŘE: 

1. PILÍŘ: JEDNOTNÝ TATRAN

A. Náš herní projev v Tatranu je specifický a neopakovatelný. 

B. Ve všech kategoriích hrajeme identickým způsobem. 

C. Máme jednotný pohled na styl koučování. 

D. Přirozeně komunikujeme a používáme stejnou terminologii. 

E. Na veřejnosti vystupujeme a prezentujeme se jako tým. 

2. PILÍŘ: ROZHODUJÍCÍ DETAILY

A. Chci být Tatranský hráč. 

B. Vnímám svou roli a herní principy Tatranské hry. 

C. Důvěřuji a znám dokonale náš způsob práce a herní systém Tatranské hry. 

D. Společně se všemi členy oddílu dodržujeme klubovou etiku a hodnoty. 

E. Na veřejnosti reprezentuji nejen sebe, ale všechny členy klubu. 

3. PILÍŘ: REALIZAČNÍ TÝM KAŽDÉ KATEGORIE ZNÁ SVÉ CÍLE

A. Máme cíle Tatranského hráče v každé kategorii. 

B. Testujeme kondiční kvality hráčů. 

C. Požadujeme přístup a kvalitu provedení všech aspektů herního výkonu. 

D. Jako trenér vím, co se ode mne očekává, jaká je má odpovědnost a pravomoci. 

4. PILÍŘ: APLIKACE V PRAXI

A. Spolu se všemi členy klubu jednám v souladu s touto koncepční strategií. 

B. Jako hlavní trenér odpovídám za chod týmu i svůj realizační tým. 

C. Jako hlavní trenér vytvářím herní podmínky a prostředí, které odpovídá herní praxi - herní podmínky i situace mají scénář utkání, hráči rozvíjí herní myšlení a rozhodování. 

D. Jsem odpovědný vést - plánovat - monitorovat plnění úkolů na společných setkáních a vyhodnocovat spolu se členy realizačního týmu a šéftrenéry.