Podpoř Tatran


Vážený pane, vážená paní,

dovolujeme si Vám uctivě poděkovat za skutečnost, že zvažujete možnost podpořit TJ Tatran Střešovice finančním darem. Velmi si vážíme osob, které vnímají, stejně jako my, náročnost našeho konání, obtížné finanční podmínky ve sportu a celospolečenskou prospěšnost subjektů jako je TJ Tatran Střešovice.

Jsme sportovní klub s více než stoletou tradicí. Jsme Tatran Střešovice a podílíme se na výchově mladé generace a na prevenci vzniku a výskytu sociálně-patologických jevů mládeže. Věnujeme se celostnímu rozvoji dětí, organizování atraktivních sportovních a kulturně-společenských akcí. Podporujeme věkové kategorie od novorozenců až po seniory, máme tým vozíčkářů a usilujeme o nejvyšší mety v prestižních domácích i mezinárodních soutěžích. V našich týmech hraje více než 1500 členů klubu, z toho je více než 1000 dětí mladších 18 let.

Neustále rosteme a rozvíjíme se, snažíme se svou práci trvale zlepšovat, pracujeme na sobě, dlouhodobě zvětšujeme svou členskou základnu a naše výsledky dokazují, že kráčíme po správné cestě. V současné době je situace ve financování amatérského sportu velmi nestabilní a na systémovou podporu není možné spoléhat. Proto jsme se rozhodli oslovit vás – svou Tatranskou komunitu s výzvou, abyste se k nám připojili, abyste nás podpořili.

Za Vaší podporu vroucí díky,

Váš Martin Vaculík, prezident Tatran Střešovice,